Positivlisten og alderskrav ved familiesammenføring

Folk tager til udlandet og bliver gift med udlændinge uden rigtigt at vide hvilken vanskelig proces der ligger foran dem. Især folk som bliver gift med en udlænding i et tredje land. Det er jo ikke noget problem for folk som er på positivlisten da de kan få opholdstilladelse gennem deres arbejde.

For folk som gerne vil til Danmark og bo med deres ægtefælle eller kæreste, og som ikke er på positivlisten eller kan få opholdstilladelse gennem andre kanaler end familiesammenføring skal være opmærksom på de krav der stilles. Der stilles krav til både den herboende ansøger, tillige med den ansøgende fra udlandet.

En af de mest kendte regler eller krav er 24 års reglen. Hvilket betyder at begge parter skal være mindst 24 år, før de kan ansøge om familiesammenføring i Danmark. Hvis dette krav ikke er opfyldt, kan det blive vanskeligt at opnå opholdstilladelse til ens ægtefælle fra udlandet. Der kan dispenseres fra kravet om alderskravet hvis en udenlandske ægtefælle er på positivlisten. Det er en liste med de forskellige stillinger såsom læger og ingeniør som Danmark mangler. Folk i med disse uddannelser kan komme til Danmark på nemmere vis, da der er mangel på arbejdskraft indenfor fx læger, ingeniør, sygeplejerske, pædagoger osv.

Det er dog en anden opholdstilladelse der skal søges om i den forbindelse, og har ikke noget med familiesammenføring at gøre. Det er derfor vigtigt at beslutte sig for hvilken opholdstilladelse man vil søge om når det er man gerne vil have sin ægtefælle eller kæreste hertil. En opholdstilladelse efter positivlisten kaldes Greencard opholdstilladelse.

Hvis kravet om alderen er opfyldt, skal de øvrige betingelser være opfyldte for at man kan ansøge om familiesammenføring. Det er krav om at man kan forsørge den person der skal til Danmark, at man har en bolig han/hun kan flytte ind i med den herboende. Derudover stilles der et krav om en sikkerhedsstillelse, hvilket betyder man skal stille ca. 52.000 kr. på en konto som virker som en garanti. Den kan stilles på en deponeringskonto og i forbindelse med det skal banken have et beløb for at stille den. Ellers kan man, hvis man er gode venner med banken, få dem til at stille en garanti for en. Det betyder man ikke selv skal stille pengene på en konto, men banken siger man er god for det. Dette er også godt nok til at opfylde kravet som sikkerhedsstillelse.

Det er først når de grundlæggende betingelser er opfyldt at kravet om en garanti stilles.

Alle krav eller betingelser som menes opfyldt skal der dokumenteres for, ved at vedlægge seneste officielle dokumenter. Hvis nogle af dem er på andet sprog skal de oversættes af en autoriseret oversætter. Oversætteren bekræfter rigtigheden ved hjælp af sit stempel.

Det skal nævnes at i forhold til kravet om 24 års reglen, kan man ansøge om familiesammenføring når den yngste af parterne er 23 og 6 måneder. Opholdstilladelsen gælder dog først tidligst fra når man er fyldt 24 år.

Vi hjælper folk som har brug for det i forbindelse med deres familiesammenføring som ofte kan være vanskelig for folk som ikke opfylder alle krav. Det kan være man opfylder alle krav men har været ud for en ulykke og i den forbindelse har modtaget offentlig hjælp. Som udgangspunkt fører det til afslag, men da alle folk er forskellige med hver deres behov, kan der dispenseres fra kravet. Det kræver dog at der foreligger særlige grunde. Hos os kan du få hjælp til disse dispensation ansøgninger og gode råd til ansøgningen.

Vi kan kontaktes på telefon 70666616 eller www.nemfamiliesammenfoering.dk hvor i er velkomne til at ringe eller skrive for spørgsmål. Det kan godt betale sig at være på forkant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *